Komunikacja w kryzysie

Osiem metod jak pogłębić kryzys na własne życzenie

Obsługując projekty kryzysowe dla różnych firm i instytucji wiele wysiłku wkładamy nie tylko w aktywne przeciwdziałanie zaistniałemu problemowi. Równie wiele starań wymaga nakłanianie Klienta, by pewnych rzeczy nie robił.

więcej

Nie zamykaj się w „oblężonej twierdzy”

Organizacje, w których dochodzi do sytuacji kryzysowej zadziwiająco często okopują się w swoich siedzibach, unikając wszelkich form aktywnej komunikacji ze światem. Jest to jeden z podstawowych błędów, przynoszących skutki odwrotne od zamierzonych.

więcej

Kryzysowe mity

Ludzie biznesu myślą stereotypowo o przyczynach powstawania sytuacji kryzysowych. Najczęściej wydaje się im, że głównymi przyczynami kryzysu są np. wypadki, zakłócenia procesów produkcji lub działania przestępcze.

więcej

Po co plan komunikacji antykryzysowej?

Zbliża się pierwsza rocznica tragicznego zamachu na World Trade Center 11 września 2001 r. Wydarzenie to rok temu uświadomiło setkom tysięcy firm i instytucji na całym świecie, że w każdej chwili, niespodziewanie mogą znaleźć się w sytuacji, do której zupełnie nie są przygotowani.

więcej

Jeden Głos

W interesie firm i instytucji jest, by mieć wielu „rzeczników” – osób, które pojawiają się w mediach. Zadaniem szefa komunikacji dużej korporacji powinna być m.in. medialna promocja najciekawszych lub kluczowych osób, z którymi pracuje, np. szefów poszczególnych działów.

więcej

Zespół i koordynacja

Nie umniejszając zalet indywidualizmu trzeba jasno powiedzieć, że sytuacje kryzysowe wymagają – jak żadne inne – koordynacji działań i gry zespołowej.

więcej

Aktorzy lwiego teatru

Jak pisaliśmy miesiąc temu okres świąteczny sprzyja kryzysom w mediach. Od 27 grudnia wiele instytucji, firm i osób znalazło się w strefie kryzysu wywołanego przez publikację „Przychodzi Rywin do Michnika”.

więcej

Medialne narzędzia kryzysowe

Gdy media wciągną Ciebie lub Twoją firmę w kryzys to wyrok opinii publicznej ma największe znaczenie. Zanim ten wyrok padnie, zainteresowani wyrabiają sobie zdanie na Twój temat na podstawie tego, co inni mówią o Tobie, ale i tego co Ty mówisz i jak się zachowujesz.

więcej

Kryzysowy nektar

Kryzys dotykający firmę jest dla niej… szansą na zwiększenie jej wartości, obrotów, pozycji rynkowej. Taki właśnie jest fenomen właściwie zastosowanej strategii medialnej podczas sytuacji kryzysowej.

więcej

Atak na atak

W medialnej sytuacji kryzysowej najgorszą formą obrony jest atak. Zwłaszcza niekontrolowany. Kolejnego dowodu na prawdziwość tej zasady dostarczył 22 kwietnia Premier Leszek Miller spektakularnie okazując agresję wobec przesłuchującego go posła Zbigniewa Ziobro.

więcej

Z kim się kopać?

Media kochają kryzysy. Redaktorzy wszelkiego rodzaju mediów szybciej zdecydują się zamieścić materiał o Twojej firmie lub organizacji, jeśli będzie mówił o jej kłopotach, niż jeśli będzie miał wyłącznie pozytywny charakter.

więcej

Trafieni w czułą strunę

Przedstawiamy rozszerzoną wersję rozmowy z Adamem Łaszynem, jaka ukazała się w sierpniowym wydaniu magazynu Businessweek

więcej