Kryzys to naturalna część działalności politycznej, biznesowej czy społecznej.

Kluczową rolę odgrywają w nim media, gdzie nawet drobne problemy potrafią urosnąć do rangi lokalnego dramatu. Nieumiejętne zarządzanie komunikacją kryzysową często skutkuje lokalnymi protestami, kontrolami, dymisjami, czy wreszcie przegranymi wyborami. A polskie prawo nie pozostawia wątpliwości ? to na samorządach spoczywa podstawowy obowiązek działań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Mówią o tym jednoznacznie: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. oraz Ustawa o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietnia 2002 r.