Komunikacja wewnętrzna

Pracownik jest najcenniejszym zasobem każdej firmy, dlatego informowanie go, budowanie jego relacji z firmą oraz angażowanie go w jej działalność także pozabiznesową, jest bardzo ważnym elementem komunikacji firmy.

Dobrze poinformowany, lojalny i zaangażowany pracownik, staje się jej najlepszym ambasadorem firmy, w której pracuje.

Zakres usług ALERT MEDIA w zakresie komunikacji wewnętrznej obejmuje:

  1. audyt wewnętrzny (badanie opinii pracowników i kadry kierowniczej pod kątem obecnej komunikacji wewnętrznej, jak i potrzeb);
  2. opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej;
  3. zbudowanie narzędzi komunikacji wewnętrznej oraz systemu komunikacji zwrotnej;
  4. wdrożenie kompleksowych programów, które prezentują nową markę, strategię lub strukturę firmy;
  5. budowa lub reorganizacja intranetu;
  6. planowanie i tworzenie wydawnictw wewnętrznych, współredakcja, w tym pozyskiwanie zewnętrznych informacji i autorów/ ekspertów;
  7. organizacja wewnętrznych konferencji biznesowych/ handlowych.