Szkolenia medialne

Organizowane przez nas szkolenia medialne są szczególnie popularne wśród naszych klientów ze względu na swoją efektywność. W naszym kraju nadal większość szkoleń tego rodzaju prowadzona jest przez dziennikarzy. Tymczasem celem treningów medialnych nie jest szkolenie uczestników w zadawaniu pytań (specjalność dziennikarzy), lecz umiejętnego formułowania i udzielania odpowiedzi. Mając na uwadze tę zasadniczą różnicę, opracowaliśmy program szkoleń prowadzonych z perspektywy osoby, która musi poradzić sobie z odpowiedzią na często niełatwe i kłopotliwe pytania stawiane przez media.

Modułowa konstrukcja szkoleń

Starając się jak najskuteczniej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz mając na celu jak najlepsze dostosowanie merytorycznej zawartości szkoleń medialnych do potrzeb ich uczestników (zwykle pracowników Klienta, odpowiedzialnych za kontakty z mediami), program kursów opracowaliśmy w systemie modułowym.

Przed każdym kursem, wraz z Klientem wybierane są odpowiednie moduły.

Trenerzy prowadzący szkolenia medialne pokazują liczne przykłady technik stosowanych przez dziennikarzy, jak też przybliżające sposoby skutecznego i efektywnego kontrolowania przekazu. Prezentowane na szkoleniach metody i techniki są nie tylko dokładnie omawiane, ale także ćwiczone z uczestnikami przed kamerą. Zarejestrowane podczas treningów nagrania poddawane są wraz z kursantami szczegółowej analizie, co dodatkowo zwiększa efektywność szkoleń.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad przeprowadzeniem w swojej firmie szkolenia medialnego – agencja public relations Alert Media z pewnością nie zawiedzie Waszych oczekiwań.

Lista oferowanych modułów szkoleniowych szkolenia medialnego:

A – Media

Ten moduł szkolenia pozwala uczestnikom szkolenia pogłębić zrozumienie tego, jak funkcjonują media, wyjaśnia motywy działań dziennikarzy i techniki kontaktu z dziennikarzem.

 • Jak traktować media?
 • Dziennikarz – jakie są jego uwarunkowania i potrzeby
 • Czym karmić media? Jak konstruować przekaz, by – spełniając potrzeby dziennikarza – komunikować wybrane wcześniej treści / kluczowe przesłania.
 • Kontakt z dziennikarzem – zasady i techniki
 • Najczęściej popełniane błędy w rozmowie z dziennikarzem
 • Tricki stosowane przez dziennikarzy oraz sposoby przeciwstawiania się im

B – Efektywne komunikowanie

W tym module uczestnicy zapoznają się z zasadami skutecznego komunikowania w zakresie:

 • skuteczności w przekazywaniu treści ważnych dla firmy
 • tzw. postrzeganej wiarygodności (równanie T=C+C;)
 • tzw. medialności (swoboda wypowiadania się w połączeniu z odpornością na stres wynikający z występowania w roli komunikatora)

Uczestnicy poznają, by stosować w praktyce:

 • Etapy procesu komunikacyjnego: przygotowanie i „dostawa”
 • Techniki przygotowania skutecznej komunikacji
 • Kluczowe Przesłania – jak wypracowywać i stosować?
 • Narzędzia skutecznej „dostawy” wybranych treści
 • Techniki odpowiedzi na trudne / agresywne pytania („Odcięcie”, „Zdarta płyta”, wyrażenie przekonania, odpowiedzi na pytania hipotetyczne i tzw. pytania „G”)
 • Bridging

C – Gość programu

Blok „Gość Programu” – wyjątkowo – prowadzony jest przez dziennikarza „z górnej półki”. Zwykle to ostatni moduł dziennego szkolenia.

Po poprzednich częściach treningu blok ten stanowi swego rodzaju „egzamin” z nabytych umiejętności w zetknięciu z czynnym zawodowo dziennikarzem.

Prowadzący przedstawia szereg porad dotyczących występowania w mediach oraz kontaktu z dziennikarzami a następnie przeprowadza ćwiczenie -symulację nagrania krótkiego programu radiowego lub telewizyjnego. Temat rozmowy dotyczy kwestii związanych z działalnością Klienta.

Rozmowa jest nagrywana, a następnie analizowana przez trenera.

D – Debata

Blok „Debata” pozwala uczestnikom przygotować się do szczególnie wymagającej formy wystąpień medialnych, jakim jest udział przed kamerami (i nie tylko) w rozmowie, w której uczestniczą także adwersarze Klienta.

W bloku tym omówione są i przećwiczone następujące elementy:

 • przygotowanie do debaty
 • techniki dbania o przedstawienie własnego stanowiska i włączania się do dyskusji
 • techniki reagowania na różne, w tym agresywne, zachowania adwersarzy
 • współpraca z moderatorem

W symulacji debaty na temat związany z działalnością Klienta w Polsce każdy uczestnik występuje w roli zgodnej z przekazanym mu opisem. Symulowane funkcje przydzielone uczestnikom debaty sprawiają m.in., że niektórzy z nich muszą postawić się w roli adwersarza firmy co pozwala lepiej zrozumieć naturę dyskusji na tematy kontrowersyjne związane z Klientem. Nagrana na wideo debata jest następnie odtwarzana i analizowana pod kątem efektywności przekazywanych treści i przesłań.

E – Autoprezentacja i mowa ciała

W bloku tym uczestnicy zajęć są zaznajamiani z rolą, jaką w komunikacji międzyludzkiej odgrywają znaki tzw. języka ciała.

Elementy tego modułu to:

 • Zasady body language (mimika, gesty, postawa)
 • Kontakt (wzrokowy, cielesny – znaczenie i uwarunkowania)
 • Autoprezentacja (strategie, narzędzia, własny styl)
 • Spójność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi,

Uczestnicy warsztatów przechodzą ćwiczenia indywidualne a także w grupie (interakcje). Ćwiczenia i psychodramy są nagrywane na taśmie wideo a następnie odtwarzane i analizowane przez prowadzącego.

F – Estetyka i komunikatywność przekazu werbalnego

Celem tej części szkolenia jest wzmocnienie wiarygodności i pozytywnego odbioru poprzez doskonalenie wymowy, prace nad głosem, korygowanie sposobu artykulacji i emisji głosu.

Wszyscy uczestnicy otrzymują diagnozę swych warunków głosowych i językowych na podstawie wcześniejszych nagrań, które – odtworzone z taśmy wideo – są zanalizowane przez eksperta. Otrzymują ponadto informacje pokazujące kierunki dalszej pracy, rekomendacje i wskazania do ćwiczeń we własnym zakresie.

Moduł ten prowadzony jest przed trenera medialnego, wybitnego logopedę i doświadczonego pracownika Polskiego Radia w jednej osobie.

G – Wygląd i styl

Wygląd ma dla wielu odbiorów nawet większe znaczenie, niż słowa, które komunikujemy. Strój, makijaż, fryzura, biżuteria są ważnymi elementami, na podstawie których odbiorcy łatwiej lub trudniej przyswajają argumenty i treści, jakie do nich kierujemy.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku wystąpień telewizyjnych, jest też nie mniej istotne podczas dowolnych wystąpień publicznych a także codziennych spotkań

W ramach Bloku G profesjonalna stylistka przedstawia m.in.:

 • zasady doboru stroju w zależności od osoby i okoliczności
 • znaczenie kolorów
 • kwestie dotyczące makijażu
 • aspekty używania biżuterii
 • kwestie związane z kosmetykami
 • indywidualność stylu

Ekspert stylizacji po przedstawieniu zasad ogólnych udziela indywidualnych rekomendacji uczestnikom warsztatów.

W ramach szkolenia (ale poza godzinami treningowymi) możliwa jest także wizyta uczestnika w sklepach odzieżowych lub drogeriach w asyście stylisty. Specjalista pomaga w doborze adekwatnego dla danej osoby stroju lub kosmetyków.

H – Telewizja śniadaniowa

Programy telewizji śniadaniowych ogląda co dzień nawet pół miliona osób – a czasem i więcej! To widownia, której nie można zlekceważyć. Ale żeby skutecznie do niej trafić, trzeba wiedzieć, jak do niej mówić.

Podczas tego modułu uczestnik zapoznaje się z wymaganiami gatunku – od doboru stroju poprzez słownictwo i mowę ciała po rady na temat tego, jak rozmawiać z dwoma prowadzącymi.
Następnie odbywa się symulacja, która pozwala na zapoznanie się ze specyfiką tzw. „śniadaniówek”. Wywiad jest nagrywany, a następnie poddawany analizie, podczas której Trenerzy AMC korygują ewentualne błędy uczestników szkolenia i wskazują mocne strony, które warto eksponować podczas prawdziwego wywiadu.

Share this post