CSR

We współczesnej gospodarce nie wystarczy oferować na rynku towary lub usługi wysokiej jakości. Obecnie konsumenci, pracownicy firm i inne grupy istniejące w otoczeniu firmy coraz częściej oczekują, by korporacje rynkowe uczestniczyły w życiu społecznym w większym stopniu, niż poprzez nasycanie rynku i zapewnianie miejsc pracy. Najbardziej zasadną formą takiego uczestnictwa w życiu społeczeństwa i społeczności lokalnych są programy sponsorskie oraz charytatywne.

Badanie Millenium Poll on CSR, przeprowadzone na grupie aż 25 tys. obywateli 23 krajów z 6 kontynentów pokazało, że wizerunek firm jest bardziej kształtowany przez ich społeczne zachowania (56%), niż przez reputację i jakość ich marek (40%). Oznacza to, że społeczne zachowania firm mogą mieć większe znaczenie niż branding. Jednocześnie niemal połowa Europejczyków (44 proc.) gotowa jest zapłacić więcej za dany produkt, gdy wie, że producent zachowuje się odpowiedzialnie społecznie.

Doświadczenia Alert Media w realizacji programów CSR wskazują, iż dziedziny aktywności społecznej firm muszą być dostosowane do charakteru danej korporacji i to na dwóch poziomach:

  • na poziomie odbiorców – czego „społeczeństwo” oczekuje od danej korporacji?
  • na poziomie korporacji – co jest zbieżne z działalnością korporacji lub jej kluczowymi wartościami?

W związku z tym działania CSR powinny:

  • mieścić się w megabrandzie korporacji – odpowiadać podstawowym wartościom firmy, być zgodne z tzw. brand essence;
  • dotyczyć sfery z tzw. brand world danej korporacji;
  • być skierowane do grup docelowych mających znaczenie rynkowe’
  • realizować ideę ciągłości i długoterminowego budowania wizerunku oraz relacji w określonych grupach docelowych.