Komunikacja kryzysowa

W sytuacji kryzysowej od właściwej komunikacji zależy niemal wszystko. Nawet byt firmy.

Komunikacja kryzysowa ma szczególne znaczenie w kontaktach z mediami oraz sposobie reagowania w sieci internetu.  To bowiem z sieci oraz za pośrednictwem mediów wszyscy dowiadują się, że jest źle, a potem – że jest gorzej lub lepiej.

W tych sytuacjach niezbędne jest zachowanie zimnej krwi, a to umożliwiają:

  • doświadczenie w zarządzaniu kryzysem,
  • sprawdzone procedury postępowania.

W ALERT MEDIA dysponujemy i jednym i drugim. Skuteczna komunikacja kryzysowa oparta jest o procedury postępowania, które opracowaliśmy na podstawie doświadczenia z programów antykryzysowych realizowanych dla największych polskich firm różnych branż.

Na tej podstawie oferujemy usługi antykryzysowe w trzech fazach rozwoju krytycznych sytuacji:

W każdej z tych faz zapewniamy też:

Co bardzo chcemy podkreślić – wszystkie z narzędzi i usług naszego katalogu były realizowane i zweryfikowane w praktyce. Opierają się na praktycznym doświadczeniu. Wiele z nich powstało w trakcie realizowania przez Alert Media działań kryzysowych – w odpowiedzi na powstające w ogniu trwającego kryzysu potrzeby naszych Klientów.