W sytuacji kryzysowej od właściwej komunikacji zależy niemal wszystko. Nawet byt firmy.

Komunikacja kryzysowa ma szczególne znaczenie w kontaktach z mediami, bowiem to za pośrednictwem mediów wszyscy dowiadują się, że jest źle, a potem – że jest gorzej lub lepiej. W tych sytuacjach niezbędne jest zachowanie zimnej krwi, a to umożliwiają:

  • doświadczenie w zarządzaniu kryzysem,
  • sprawdzone procedury postępowania.

W ALERT MEDIA dysponujemy i jednym i drugim. Skuteczna komunikacja kryzysowa oparta jest o procedury postępowania, które opracowaliśmy na podstawie doświadczenia z programów antykryzysowych realizowanych dla największych polskich firm różnych branż. Na tej podstawie oferujemy trzy rodzaje usług antykryzysowych:

Zarządzanie medialną sytuacją kryzysową

Przygotowanie do medialnej sytuacji kryzysowej: Crisis Manuals

Adaptacja korporacyjnych planów komunikacyjnych do realiów polskich