Strategie

Taktyka bez strategii to tylko robienie hałasu przed porażką

– twierdzi Sun Tzu w „Sztuce wojny”. Tak jest i we współczesnym PR. Strategia to klucz do efektywnych działań komunikacyjnych – zarówno ofensywnych (promocja idei, marki, produktu), jak i defensywnych (komunikacja kryzysowa).

W ramach tworzenia dobrej i przemyślanej strategii Alert Media pracuje z Klientem w oparciu o szereg autorskich narzędzi indywidualnie dopasowanych do specyfiki każdego projektu. Są to między innymi:

  • Critical Issue Analysis (określenie najlepszego i najgorszego scenariusza rozwoju działań – zmapowanie kluczowych atutów komunikacyjnych i potencjalnych zagrożeń,
  • Target Mapping – szczegółowe określenie grup docelowych, ich potrzeb i rekomendowanych przesłań do nich

 

Warsztaty te prowadzone są przez konsultantów Alert Media według autorskiej metodologii Agencji wspólnie z kluczowymi osobami ze strony Klienta

W oparciu o treści wypracowane w trakcie warsztatów, Alert Media tworzy dedykowaną strategię komunikacji, które może obejmować m.in:

  • Message House, dokument stanowiący podstawę komunikowania marki. Kluczowymi elementami Message House są: Key Messages – do trzech przekazów prowadzących do Big Idea, Reasons to Believe – fakty i argumenty, które służą do komunikowania Key Messages oraz Big Idea. Opracowana w ten sposób parasolowa strategia komunikowania wyznacza rekomendowane kierunki komunikacji
  • Strategiczne cele komunikacji
  • Mapping grup docelowych ich potrzeb i dedykowanych przekazów
  • Propozycję konkretnych działań wizerunkowych
  • Materiały komunikacyjne takie jak np. dokumenty Q&A i FAQ, informacje prasowe, instrukcje itd