Employer branding

Jednym z podstawowych problemów z jakimi borykają się dziś pracodawcy jest pozyskanie odpowiednich pracowników i utrzymanie w firmie tych, którzy wybijają się ponad przeciętną.

Celem działań komunikacyjnych w tym obszarze jest:

  • Budowanie i utrzymanie relacji z uczelniami oraz studentami interesujących pracodawcę kierunków;
  • Stałe utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi pracownikami.

W zakresie employer branding oferujemy następujące usługi:

  • audyt percepcji firmy zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli badanie opinii pracowników i kadry kierowniczej oraz studentów i pracowników naukowych interesujących firmę uczelni;
  • opracowanie strategii komunikacji i kluczowych przesłań;
  • budowa lub reorganizacja intranetu oraz działania w Internecie;
  • opracowanie publikacji wewnętrznych oraz komunikatów prasowych;
  • organizacja konferencji biznesowych/ handlowych.