PR – po co i jak? – Szkolenie z zasad i stosowania narzędzi public relations

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem PR, zasadami obowiązującymi w profesjonalnej komunikacji i najczęściej stosowanymi narzędziami PR.

Adresatem tego szkolenia są osoby, które – nie posiadając specjalistycznej wiedzy z zakresu PR – współpracują na co dzień z agencjami lub innymi specjalistami PR, albo zobowiązani są korzystać w swej pracy z narzędzi PR. Szkolenie to jest szczególnie cenione przez działy marketingu firm FMCG oraz działy komunikacji organizacji pozarządowych (tzw. NGO’s).

Omówione są następujące zagadnienia:

  • Czym jest PR i z jakich dziedzin PR warto korzystać?
  • Media jako kluczowy partner PR;
  • Budowanie strategii PR;
  • Dostosowywanie taktyki do strategii;
  • Najczęściej stosowane narzędzia PR.

Uczestnicy zapoznają się ponadto z przykładani ciekawych rozwiązań taktycznych stosowanych przy wdrożeniach różnych kampanii PR (case studies).

Trenerzy AMC przedstawiają też ograniczenia dotyczące stosowania technik PR:

  • Co to jest czarny PR?
  • Kupowanie artykułów prasowych;
  • Nieformalne kontakty z przedstawicielami mediów.

W warsztatowej części szkolenia uczestnicy dzielą się na grupy i pod okiem trenerów przygotowują własne strategie PR oraz plany taktyczne ich wdrożenia. Później następuje przedstawienie i porównanie wyników wszystkich grup. Grupy w ten sposób uczą się także od siebie. Trenerzy wskazują na pomysły potencjalnie efektywne i mniej efektywne, zwracają uwagę na możliwe koszty oraz – ewentualnie – na zagrożenia związane z wdrażaniem proponowanych działań.