Komunikacja korporacyjna

Budowanie wizerunku korporacyjnego to długotrwały i delikatny proces, który musi zostać szczegółowo zaplanowany, a następnie powinien być staranie i konsekwentnie realizowany.
W ALERT MEDIA dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowy, umacniania oraz obrony wizerunku korporacji.

Budowanie wizerunku marki korporacyjnej

W celu stworzenia jak najbardziej efektywnej strategii komunikacyjnej, rekomendujemy rozpoczęcie współpracy z Klientem od szczegółowej analizy wewnętrznej i otoczenia firmy. W tym celu stosujemy następujące narzędzia:

 1. Perception Audit – pozwala na identyfikację aktualnego postrzegania firmy przez kluczowe grupy interesariuszy, w tym określenie mocnych i słabych komunikacyjnie stron Klienta, szans i zagrożeń;
 2. Media Audit – analiza obecności korporacji w mediach, kontekstów tej obecności oraz jej aktualnego pozycjonowania medialnego; Media Audit może zawierać tzw. Media Mapping – czyli identyfikację oraz określenie znaczenia (szans i zagrożeń) poszczególnych mediów/dziennikarzy dla komunikacyjnej aktywności Klienta;
 3. Competition Monitoring & Analysis – pozwala na przeanalizowanie działań komunikacyjnych otoczenia konkurencyjnego firmy oraz jego wpływu na wizerunek Klienta oraz określenie komunikacyjnych USP Klienta;
 4. Key Messages Workshop – warsztaty określające komunikacyjne cele Klienta (tzw. key messages), grupy docelowe odbiorców oraz treści dostosowane do realizacji tych celów;
 5. Message House – schemat strategii komunikowania przesłań poprzez odpowiedni dobór faktów i argumentów dotyczących firmy.

Pozycjonowanie kadry kierowniczej

Właściwy dobór ludzi, którzy reprezentują firmę na zewnątrz i ich umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla kształtowania pozytywnego wizerunku marki korporacyjnych. Dziś kadra zarządzająca przedsiębiorstwem nie tylko powinna, ale absolutnie musi w relacjach z mediami i innymi grupami otoczenia skutecznie prezentować siebie i określone kluczowe przesłania firmy.

W celu właściwego przygotowania do tego celu przedstawicieli firm w ALERT MEDIA opracowaliśmy 6 stopniowy program Go-to-guys, który prowadzi do stworzenia z wybranych pracowników firmy ekspertów medialnych. Etapy tego programu to:

 • Identyfikacja osób dedykowanych do roli eksperta medialnego (zwanych odtąd G2G);
 • Szkolenie efektywnego komunikowania się G2G z mediami i poprzez media;
 • Pozycjonowanie medialne danej osoby;
 • Pitching – wprowadzanie wybranych G2G’s do mediów;
 • Content management – pomoc przy tworzeniu i formatowaniu treści przekazywanych przez G2G mediom i poprzez media;
 • Feedback i follow up – medialny coaching G2G.

Umacnianie wizerunku marki korporacyjnej

Zaplanowanie działań komunikacyjnych to dopiero pierwszy krok w tworzeniu wizerunku firmy. Ich skuteczna i konsekwentna realizacja na wielu polach pozwala osiągnąć długofalowe zakładane cele.

W ALERT MEDIA na każdym etapie budowania wizerunku marki doradzamy Klientom w zakresie podejmowanych działań i ich wpływu na wizerunek firmy oraz przygotowujemy kompleksowe strategie komunikacji, które skierowane są różnych grup otoczenia firmy:

 1. Doradztwo strategiczne
 2. Media relations
 3. CSR
 4. Community relations
 5. Komunikacja wewnętrzna
 6. B2B

Obrona wizerunku marki korporacyjnej

Im firma aktywniejsza komunikacyjnie, tym bardziej narażona na pojawienie się niekorzystnych przekazów jej dotyczących.

Wsparcie agencji PR w sytuacjach problemowych lub kryzysowych to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi w stosunkach między Klientami, a agencjami PR. Wiedza i doświadczenie ALERT MEDIA w tym zakresie należy do najbardziej zaawansowanych w Polsce. Nasza oferta w tej dziedzinie skupia się w dwóch obszarach:

Zarządzanie medialną sytuacją kryzysową

Niestety wciąż większość firm, instytucji i osób publicznych dotkniętych kryzysem wizerunkowym robi podstawowe błędy w zarządzaniu sytuacją kryzysową i próbach przeciwstawiania się upublicznionym problemom.

Najbardziej dotkliwe są błędy poczynione w początkowej fazie kryzysu, gdy w oczach opinii publicznej i kluczowych odbiorców dopiero kształtuje się obraz podmiotu dotkniętego kryzysem. Nieumiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową – wynikające z braku odpowiedniego know-how antykryzysowego – często skutkuje daleko idącymi konsekwencjami, nie tylko finansowymi.

Zarządzanie sytuacją kryzysową w ALERT MEDIA oparte jest o odpowiednie narzędzia i procedury, które pozwalają co najmniej minimalizować to zagrożenie, a w niektórych przypadkach nawet przekuć problemy na sukces. Przekonała się o tym niejedna firma korzystająca z tej właśnie, w wielu aspektach unikalnej, metodologii ALERT MEDIA.

Przygotowanie do medialnej sytuacji kryzysowej

Jak wiadomo Noe zaczął budować arkę ZANIM zaczęło padać. To dlatego udało się mu przetrwać potop. Był przygotowany na nadciągającą katastrofę. A każda firma, instytucja lub osoba wcześniej czy później przechodzi kryzys wizerunkowy, jeśli tylko są jakieś grupy, które interesują się jej działalnością.

Przyczyn tych kryzysów jest wiele. Jednak do większości z nich można się przygotować. Procedury opracowane bowiem na najważniejsze typy kryzysów łatwo adaptuje się do tych mniej przewidywanych.

Dlatego każda firma powinna posiadać gotowy i szczelny system zarządzania sytuacją kryzysową (faza operacyjna) oraz zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej (faza informacyjna), który uniemożliwi pogłębianie się ewentualnego kryzysu poprzez niekorzystne relacje medialne i − co za takimi relacjami idzie – niebezpieczeństwo drastycznego pogarszania się wizerunku firmy wśród klientów, partnerów, pracowników i innych ważnych dla firmy grup.

ALERT MEDIA to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce agencji w opracowywaniu zaawansowanych planów komunikacji antykryzysowej tzw. Crisis Manuals lub – po polsku – Instrukcji Zarządzania Sytuacją Kryzysową. Nasza metodologia w tym zakresie zapewnia zarówno szczegółowość takich planów, jak i ich wykonalność – pragmatyczną klarowność, niezbędną w sytuacji, gdy kryzys wywołać może panikę i paraliż w firmie lub instytucji.