Każdego dnia parlamentarzyści, członkowie rządu i samorządowcy podejmują decyzje, które mogą wpłynąć na działalność firm oraz branż. Alert Media Communications pomaga swoim klientom zbudować reputację oraz osiągnąć ich cele biznesowe, poprzez kształtowanie i wpływanie na proces podejmowania decyzji.

Naszym celem jest dostarczanie właściwych wiadomości poprzez odpowiednie przekaźniki do właściwych osób, we właściwym czasie. Staramy się, aby problem naszych klientów był postrzegany przez grupę docelową, jako ich własny. Sukces kampanii komunikacyjnej jest czymś więcej niż liczba wycinków prasowych oraz odwiedziny strony internetowej. To przede wszystkim spowodowanie zmiany zachowania w pożądanym kierunku.

W prowadzonych projektach wykorzystujemy:

  • edukację publiczną;
  • angażowanie liderów opinii i kluczowych przedstawicieli otoczenia firmy;
  • budowanie koalicji;
  • angażowanie społeczności lokalnych;
  • szkolenia medialne;
  • relacje z mediami;
  • współpracę z firmami lobbingowymi (ALERT MEDIA nie prowadzi działań lobbingowych).