Pisanie tekstów do publikacji

Celem tego szkolenia, jest zwiększenie sprawności i skuteczności pracowników Klienta w redagowaniu tekstów do publikacji zewnętrznych (komunikatów prasowych, materiałów publikowanych na stronach internetowych, oświadczeń, pism otwartych) oraz materiałów firmowych (wydawnictw korporacyjnych, raportów, analiz wewnętrznych, biuletynów wewnętrznych).

Szkolenie realizowane jest w formie praktycznych, atrakcyjnych, prowadzonych w żywej formie ćwiczeń warsztatowych. Krótkie części teoretyczne (prezentacja multimedialna) wspierane są licznymi przykładami z prasy, literatury oraz z działalności redakcji prasowych i agencyjnych. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymują unikalny poradnik „Jak pisać”, zawierający zbiór podstawowych rad, zasad i procedur przydatnych przy pisaniu tekstów. Broszura ta stanowi swego rodzaju przewodnik po procesie tworzenia tekstu stanowiąc cenne wsparcie w trakcie pisania tekstu.

Szkolenie zawiera następujące elementy:

  • jak przygotować się do pisania,
  • co wziąć pod uwagę wybierając określone treści
  • jak zorganizować sobie czas na pisanie tekstu
  • zasady dotyczące struktury tekstu
  • technologia pisania
  • sprawdzone metody pracy nad tekstem
  • jak przyciągnąć uwagę czytelnika
  • metody przełamywania blokady pisarskiej

Przekazywana wiedza ilustrowana jest licznymi przykładami. Uczestnicy warsztatów przechodzą też ćwiczenie praktyczne: przygotowują krótkie teksty dostosowane do ich codziennych potrzeb pisarskich. Teksty te są na bieżąco analizowane i oceniane przez trenerów.