Alert Media Communications


Strategie

Taktyka bez strategii to tylko robienie hałasu przed porażką – twierdzi Sun Tzu w „Sztuce wojny”. Tak jest i we współczesnym PR. Strategia to klucz do efektywnych działań komunikacyjnych – zarówno ofensywnych (promocja idei, marki, produktu), jak i defensywnych (komunikacja kryzysowa)

Komunikacja kryzysowa

W sytuacji kryzysowej od właściwej komunikacji zależy niemal wszystko. Nawet byt firmy.

Komunikacja w samorządach

Kryzys to naturalna część działalności politycznej, biznesowej czy społecznej.

Komunikacja korporacyjna

Budowanie wizerunku korporacyjnego to długotrwały i delikatny proces, który musi zostać szczegółowo zaplanowany, a następnie powinien być staranie i konsekwentnie realizowany.
W ALERT MEDIA dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowy, umacniania oraz obrony wizerunku korporacji.

Investor relations

Alert Media Communications oferuje wsparcie w zakresie działań spółki, pozwalających na komunikacje a uczestnikami rynku kapitałowego.

Public affairs

Każdego dnia parlamentarzyści, członkowie rządu i samorządowcy podejmują decyzje, które mogą wpłynąć na działalność firm oraz branż. Alert Media Communications pomaga swoim klientom zbudować reputację oraz osiągnąć ich cele biznesowe, poprzez kształtowanie i wpływanie na proces podejmowania decyzji.

Healthcare

Zespół Alert Media Communications na co dzień współpracuje z największymi międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi, producentami aparatury medycznej i prywatnymi placówkami ochrony zdrowia.

Internet i social media

W ostatnich latach Internet zmienił i wciąż zmienia rolę, zadanie i postrzeganie PR. Dzięki niemu droga pomiędzy nadawcą, a odbiorcą komunikatu stała się bardzo krótka, a możliwość prowadzenia dialogu łatwa jak nigdy wcześniej.

Komunikacja konsumencka i Brand PR

Budowa charakteru i osobowości marki oraz jej relacji z konsumentami to podstawowy cel zintegrowanych działań zespołów marketingu i public relations. W ALERT MEDIA tak projektujemy działania z zakresu komunikacji konsumenckiej, żeby towarzyszyć konsumentowi w jego codziennym życiu, a jednocześnie go pozytywnie zaskakiwać. Działania muszą więc być świeże i innowacyjne.

Komunikacja wewnętrzna

Pracownik jest najcenniejszym zasobem każdej firmy, dlatego informowanie go, budowanie jego relacji z firmą oraz angażowanie go w jej działalność także pozabiznesową, jest bardzo ważnym elementem komunikacji firmy.

CSR

We współczesnej gospodarce nie wystarczy oferować na rynku towary lub usługi wysokiej jakości. Obecnie konsumenci, pracownicy firm i inne grupy istniejące w otoczeniu firmy coraz częściej oczekują, by korporacje rynkowe uczestniczyły w życiu społecznym w większym stopniu, niż poprzez nasycanie rynku i zapewnianie miejsc pracy. Najbardziej zasadną formą takiego uczestnictwa w życiu społeczeństwa i społeczności lokalnych są programy sponsorskie oraz charytatywne.

Relacje z mediami

Relacje z mediami stanowią ważny element działania każdej firmy, która aktywnie pracuje nad kształtowaniem swojego wizerunku. Precyzyjne dotarcie do mediów i zainteresowanie ich ważnymi dla naszych klientów tematami oraz skuteczna i efektywna współpraca z nimi to kluczowa część każdej strategii komunikacyjne przygotowanej przez ALERT MEDIA.

Employer branding

Jednym z podstawowych problemów z jakimi borykają się dziś pracodawcy jest pozyskanie odpowiednich pracowników i utrzymanie w firmie tych, którzy wybijają się ponad przeciętną.