Komunikacja konsumencka i Brand PR

Budowa charakteru i osobowości marki oraz jej relacji z konsumentami to podstawowy cel zintegrowanych działań zespołów marketingu i public relations. W ALERT MEDIA tak projektujemy działania z zakresu komunikacji konsumenckiej, żeby towarzyszyć konsumentowi w jego codziennym życiu, a jednocześnie go pozytywnie zaskakiwać. Działania muszą więc być świeże i innowacyjne.

W ramach Brand PR realizujemy m.in.:

 1. Launch marki i strategiczne wsparcie jej wizerunku,
 2. Budowanie społeczności marki,
 3. Ambasadorzy marek,
 4. Media relations,
 5. Działania w internecie,
 6. Programy edukacyjne,
 7. Counterlaunches – działania osłonowe marek Klienta w przypadku pojawiania się silnej konkurencji lub jej wizerunkowej ofensywy.

Obrona wizerunku marki

Każda organizacja, w szczególności rynku silnie obecna w mediach, narażona jest na wystąpienie potencjalnej sytuacji kryzysowej w zakresie komunikacji zewnętrznej (media) i wewnętrznej. Wśród podstawowych zagrożeń można wymienić:

 • kryzysy produktowe i tzw. konsumenckie (zła jakość produktu),
 • wypadki i katastrofy,
 • spory zbiorowe,
 • konflikty z władzami kontrolnymi, lokalnymi społecznościami lub NGO’s,
 • publiczne oskarżenia,
 • złe decyzje / nieuczciwość pracowników firmy.

Wiedza i doświadczenie ALERT MEDIA w zakresie wsparcia marek w sytuacjach kryzysowych i problemowych należy do najbardziej zaawansowanych w Polsce. Nasza oferta w tej dziedzinie skupia się w dwóch obszarach: