Pozycjonowanie zarządu

Podwładni nie zawsze chcą podążać Twoimi śladami? Brakuje im zaangażowania, a Tobie posłuchu? Czujesz, że mógłbyś lepiej reprezentować firmę na zewnątrz?

Proponujemy kompleksowy program analityczno-szkoleniowy, dedykowany członkom zarządów firm i instytucji. W pierwszym etapie dokonujemy Audytu Percepcji wskazanych nam członków zarządu. W drugim etapie przedstawiamy diagnozę. W trzecim – przeprowadzamy cykl szkoleniowy, którego celem jest poprawa wizerunku i efektywności zarządczej kierownictwa firmy.

Elementy programu szkoleniowego:

  • Efektywne komunikowanie – m.in. formuła T=C+C, kontakt wzrokowy; radzenie sobie ze stresem; Key Messages; Bridging
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – m.in. konstruowanie przemówienia; przyciąganie uwagi słuchaczy; pokonywanie tremy
  • Komunikacja kryzysowa – m.in. crisis preparedness; rozpoznawanie kryzysu; komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w sytuacji kryzysowej; radzenie sobie z kryzysami w Internecie; symulacja zarządzania sytuacją kryzysową

Oferta ma charakter modułowy. Wszystkie moduły składają się zarówno z części teoretycznej, jak i ćwiczeń praktycznych. Podczas każdej części warsztatowej trenerzy Alert Media na bieżąco korygują ewentualne błędy uczestników szkolenia, a także analizują ich atuty i słabości w takim zakresie jak m.in. mowa ciała, język czy sposób wypowiedzi.
Szkolenia mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. W zależności od liczby wybranych modułów, całość trwa od dwóch do trzech dni.