Szkolenie kryzysowe

Podczas szkolenia kryzysowego uczestnicy poznają zasady postępowania w sytuacji kryzysowej oraz narzędzia efektywnego komunikowania.

Omówione są m.in. następujące kwestie:

 • natura kryzysów wizerunkowych,
 • źródła kryzysów,
 • zasady percepcji kryzysowej,
 • rodzaje planów antykryzysowych i zasady ich tworzenia,
 • crisis preparedness (przygotowanie do kryzysu) a crisis management (zarządzanie wybuchłym kryzysem),
 • zasady, narzędzia i kanały zewnętrznej komunikacji kryzysowej,
 • zasady i narzędzia wewnętrznej komunikacji kryzysowej.

Trenerzy ALERT MEDIA przekazywaną teorię ilustrują przykładami licznych sytuacji kryzysowych z kraju ze świata. Przedstawiają też wybrane doświadczenia własne z zarządzania komunikacją kryzysową.

Omówione zostaną m.in. takie narzędzia komunikacji kryzysowej, jak:

 • Instrukcja Zarządzania Sytuacją Kryzysową,
 • Message House,
 • Field Force Warning Monitoring (system zbierania informacji),
 • Third Party Endorsement.

W części praktycznej uczestnicy przygotowują plan reakcji na sytuację kryzysową wykorzystując poznane wcześniej narzędzia i zasady. Przedstawiony scenariusz sytuacji kryzysowej zmienia się dynamicznie. Wybrani uczestnicy, w formie ćwiczenia przed kamerą, udzielają na koniec krótkiego wywiadu lub wygłaszają oświadczenie telewizyjne, które jest później przeanalizowane pod kątem skuteczności przekazu i zgodności z zasadami crisis communications.