Analiza wizerunkowa

Jak Cię widzą, tak Cię piszą! Kontrahenci, partnerzy czy klienci mogą wyrobić sobie zdanie o Tobie i Twojej firmie po wysłuchaniu Twojej prezentacji lub wystąpienia w telewizji. Dlatego lepiej zawczasu poznać swoje atuty i słabości i zacząć profesjonalną pracę nad własnym wizerunkiem. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną firmą w Polsce, która oferuje taki warsztat.

Istotą analizy wizerunkowej jest dokładna ocena umiejętności i predyspozycji komunikacyjnych osoby poddawanej badaniu. Wykorzystując to narzędzie, eksperci Alert Media kompleksowo sprawdzają, które elementy Twojego wizerunku wymagają poprawy i wyjaśniają, na czym polegają Twoje słabości w wybranych obszarach:

  • wystąpienia publiczne (analizujemy krótkie wystąpienie Klienta przed większą grupą słuchaczy)
  • tworzenie i omawianie prezentacji multimedialnej (oceniamy prezentację pod względem użyteczności i atrakcyjności)
  • pisanie tekstów (badamy teksty pisane pod kątem efektywności komunikowania)
  • wystąpienia przed kamerą (przyglądamy się wystąpieniom telewizyjnym Klienta lub, jeśli nimi nie dysponuje, nagrywamy z nim symulowany wywiad)

Dużą zaletą tej oferty jest jej mała inwazyjność – Klient odbywa bowiem tylko 3-4- godzinne spotkanie z trenerami AMC, podczas którego dostarcza ekspertom potrzebny materiał analityczny. Następnie, w ciągu 7 dni od spotkania, Klient otrzymuje szczegółowy i obszerny raport, zawierający ocenę jego umiejętności komunikacyjnych w wybranym obszarze, zasobów i deficytów wizerunkowych, a także analizę jego potrzeb szkoleniowych