Healthcare

Zespół Alert Media Communications na co dzień współpracuje z największymi międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi, producentami aparatury medycznej i prywatnymi placówkami ochrony zdrowia.

Healthcare jest to obszar szczególnie wrażliwy i permanentnie zagrożony kryzysami komunikacyjnymi. Alert Media Communications dysponuje know-how oraz doświadczeniem zarówno w prowadzeniu działań komunikacyjnych w tym obszarze, jak i we wspieraniu firm, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. AMC dysponuje ponadto wsparciem merytorycznym i logistycznym Ruder Finn – wyspecjalizowanej w branży Healthcare, drugiej co do wielkości niezależnej agencji PR na świecie.

W zakresie relacji inwestorskich oferujemy następujące usługi:

 • edukację publiczną;
 • angażowanie liderów opinii i kluczowych przedstawicieli otoczenia firmy;
 • budowanie koalicji;
 • publikację raportów, badań i analiz;
 • publikacje magazynów i periodyków dla pacjentów
 • angażowanie grup pacjentów;
 • organizację konferencji i debat eksperckich;
 • organizację eventów;
 • przygotowywanie komunikatów prasowych;
 • szkolenia medialne i kryzysowe;
 • instrukcje zarządzania sytuacją kryzysową.