PRZYGOTOWANIE I PREWENCJA

SZKOLENIA I WARSZTATY

 • Jak zarządzać komunikacją kryzysową
 • Kryzysowe relacje z mediami
 • Symulacje sytuacji kryzysowych
 • War Games
 • e-kryzysy, czyli zarządzanie kryzysami w internecie
 • Crash testy  i coaching medialno-kryzysowy
 • Webwriting w kontekście kryzysów

 

AUDYTY I BADANIA

 • Scenario Development Workshop (mapping kryzysowy)
 • Messaging Workshop (warsztaty strategiczne)
 • Critical Issue Analysys (analiza sytuacyjna)
 • Audyt kryzysowy i wizerunkowy
 • Issue Awarness Research
 • Badania socjologiczne i marketingowe

 

INSTRUKCJE KRYZYSOWE

 • Instrukcja Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych (Crisis Manual)
 • Manual komunikacyjny kryzysu
 • Adaptacja korporacyjnych instrukcji zagranicznych do realiów polskich
 • Polityka compliance (instrukcje operacyjne)
 • e-Crisis Manual – instrukcja zarządzania kryzysem w Internecie
 • Crisis Survival Kit – niezbędnik kryzysowy dla pracowników “pola”
 • Systemy zarządzania plotką

 

REGULAMINY

 • Social Media Policy
 • On-line Media Policy
 • Instrukcje dla tzw. touchpoints jak recepcje, dyżurki, infolinie