Wywiad telewizyjny

Na przełomie 2002 i 2003 roku jak ubrać się do występów w telewizji. Wcześniej przedstawiliśmy zasady udzielania krótkiej wypowiedzi, tzw. „setki”.

Tym razem chcielibyśmy zaprezentować część tego, co mówimy uczestnikom naszych szkoleń na temat samej metodologii udzielania telewizyjnego wywiadu w telewizyjnym studio. W pierwszej części tego cyklu kilka słów o przygotowaniach.

Warto przede wszystkim zdać sobie sprawę, że w telewizji… niewiele z tego co mówimy trafia do odbiorcy. Duża część przekazu werbalnego umyka uwadze telewidzów, część w ogóle nie jest zrozumiała.

Wygląd oraz sposób mówienia i poruszania się jest co najmniej tak ważny, o ile nie bardziej, jak to co mówimy. Telewizja to bowiem sztuka wywoływania dobrego wrażenia. Więcej niż słowami, uzyskać można naturalnością zachowania.

Powszechnie znane są wyniki badań z których wynika, że słowa komunikują zaledwie 7% treści przykuwającej uwagę odbiorców.

38% informacji o osobie występującej widzowie czerpią z intonacji jego wypowiedzi a aż 55% – z tzw. języka ciała, czyli gestów, mimiki, sposobu poruszania się itp. W telewizji ma to podstawowe znaczenie.

Czy słowa są więc nieważne?

Bynajmniej! To przecież słowa niosą treści, na których nam zależy najbardziej. Ogromne znaczenie ma więc to, by przy użyciu słów bardzo precyzyjnie i konkretnie wyrażać swe myśli i poglądy.

Dochodzi do tego ogromna dyscyplina czasowa. W telewizji nie można się rozgadać. Przeciętny widz jest w stanie skupić uwagę na wypowiedzi przez 30 sekund.

Jeśli więc wypowiedź trwa dłużej, to większość widzów albo zupełnie przestaje słyszeć co do nich się mówi, albo… zmienia kanał.