Autoryzacja

Prawo prasowe nakłada na dziennikarza obowiązek przedstawienia do autoryzacji twoich wypowiedzi w formie cytatów. Dziennikarz musi to zrobić, ale pod warunkiem, że sam go o to poprosisz. Pamiętaj o tym, bo w praktyce żaden dziennikarz ci o tym nie przypomni.

Nie nadużywaj jednak swojego prawa do autoryzacji i proś o nią tylko w naprawdę najważniejszych sprawach. Zalecamy też autoryzowanie tekstów pisanych przez dziennikarzy, których nie znasz i spotkałeś pierwszy raz.

Jeśli masz już zaufanie do dziennikarza, autoryzacja nie jest konieczna, chyba, że rozmowa dotyczyła skomplikowanych kwestii i nie jesteś do końca pewien, jak twój przekaz został odebrany.

Prasa

Autoryzacja w prasie jest najbardziej wykonalna. Delikatnie zasugeruj dziennikarzowi, po skończonej rozmowie, że chciałbyś przed publikacją zobaczyć, jak będziesz cytowany. Wyjaśnij (zwięźle!), dlaczego ci na tym zależy (np. „To nawet dla nas skomplikowane i czułe kwestie, więc chciałbym, by moje wypowiedzi były precyzyjne”).

Pamiętaj jednak, że jeśli dziennikarz przygotowuje artykuł, w którym zamieszcza twoje cytaty, nie możesz żądać autoryzacji CAŁEGO artykułu. W takich sytuacjach domagając się autoryzacji i strasząc dziennikarza konsekwencjami narażasz się nawet na śmieszność.

Nie zdziw się jednak, gdy w opublikowanym artykule zabraknie części (a nawet wszystkich) Twoich wypowiedzi, które autoryzowałeś.

Dziennikarze często do autoryzacji wysyłają „półprodukt” – artykuł przed ingerencjami redaktora odpowiedzialnego.

Redaktor ten często skraca teksty do ostatecznej publikacji i pod ich nóż często idą większe lub mniejsze fragmenty materiału, czy za mało atrakcyjne cytaty.

Media elektroniczne

Autoryzacja jest szczególnie problematyczna w przypadku dziennikarzy mediów elektronicznych. W większości przypadków – niemożliwa.

Z definicji nie do autoryzacji są programy na żywo. Niemal niewykonalne jest autoryzowanie programów/wywiadów nagranych według formuły „live on tape” (program/nagranie jest nagrane na taśmę i odtworzone w innym terminie, ale bez montażu).

Teoretycznie możliwe jest autoryzowanie programów montowanych na późniejszy termin emisji, ale zazwyczaj ostateczny kształt programu/materiału powstaje w ostatniej chwili i po prostu nie ma czasu na jakiekolwiek negocjacje z „dawcami cytatów”.

Podstawowa rada

Zamiast liczyć na autoryzację skup się raczej nad tym, co mówisz.

Aby to się udało, musisz do spotkania z dziennikarzem przygotować się i umiejętnie „dostarczyć” przygotowane treści.