Warsztat prasowy

Warsztat prasowy – spotkanie z dziennikarzami organizowane przez osobę, firmę lub instytucję mające na celu przekazanie im stosownych informacji i wiedzy w sposób bardziej praktyczny, niż abstrakcyjny lub teoretyczny.

Warsztaty prasowe najczęściej służą wyedukowaniu dziennikarzy w określonej tematyce, by lepiej rozumieli daną kwestię i posiadali lepsze kwalifikacje do przedstawiania jej w swych przekazach redakcyjnych. Istotną warsztatów jest to, że opierają się na osobistym doświadczeniu, jakie może stać się udziałem dziennikarzy w np. poznaniu jakichś technik lub metod, czy stosowaniu jakiegoś produktu, co może mieć istotne znaczenie dla późniejszego sposobu relacjonowania danego tematu. W warsztatach prasowych, oprócz przedstawicieli organizatora, często biorą udział eksperci, dzielący się swoją wiedzą z dziennikarzami. DCD