TPE (Third Party Endorsement) – pol. Wsparcie Trzeciej Strony

TPE (Third Party Endorsement) – pol. Wsparcie Trzeciej Strony. Użycie w realizowanej komunikacji osób lub organizacji, które nie są bezpośrednio związane z podmiotem realizującym dany program PR, w celu zwiększenia wiarygodności strategicznych treści i przesłań.

TPE to najczęściej opinia, wypowiedź lub ekspertyza udzielona przez specjalistę lub instytucję o ugruntowanym autorytecie, a więc dużej wiarygodności. Właśnie wiarygodność treści przekazanych przez TPE wspiera komunikację głównego podmiotu (firmy, organizacji, osoby), o ile zgodna jest z (zob.) linią komunikacji i (zob.) Kluczowymi Przesłaniami tegoż podmiotu.

TPE stosowane jest najczęściej w sytuacjach kryzysowych, gdy wiarygodność podmiotu dotkniętego kryzysem jest obniżona wskutek stawianych publicznie zarzutów, oskarżeń lub upublicznianych wątpliwości. Odwoływanie się do TPE jest korzystne także przy programach PR dotyczących kwestii kontrowersyjnych lub problematycznych – mogą to być np. wypowiedzi ekspertów dotyczące stosowania żywności modyfikowanej genetycznie, antykoncepcji wśród nastolatków, czy wpływu na zdrowie używania telefonów komórkowych.