Timeline

Timeline – harmonogram realizacji poszczególnych etapów działań zaplanowanych w ramach strategii komunikacji. W zależności od potrzeb klienta i precyzyjności założeń dokument ten może mieć różny stopień szczegółowości.

W przypadku działań planowanych na rok, najczęściej spotykany jest timeline z podziałem miesięcznym i tygodniowym. W przypadku krótszych projektów – z podziałem na dni. Timeline często określa też kto w danym czasie jest odpowiedzialny za poszczególne działania i jaki ma czas na ich wykonanie (zob.deadline). DCD