Śniadanie prasowe

Śniadanie prasowe – spotkanie przedstawicieli firmy lub instytucji z dziennikarzami w porze przedpołudniowej mające na celu przekazanie im określonych informacji w mniej formalnej, ale wciąż roboczej atmosferze.

Na śniadania prasowe z założenia zapraszana jest nieduża liczba dziennikarzy – kluczowych z punktu widzenia interesów organizatora. Atmosfera spotkania pozwala na swobodniejszą wymianę myśli między jego uczestnikami i budowanie dobrych relacji. Poprzez bardziej kameralną atmosferę dziennikarz ma szansę na uzyskanie ekskluzywnych informacji do swojego materiału. DCD