Proposal

Proposal – oferta zawierająca propozycję działań komunikacyjnych wraz z ich wyceną, uwzględniającą sumę kosztów zewnętrznych (zob. OOPs) oraz wynagrodzenie agencji (zob. Fee).

Proposal zazwyczaj składa się z części wstępnej, analizy sytuacji (m.in. warunki na rynku, otoczenie organizacji, działania konkurencji), określenia celów komunikacyjnych, założeń strategicznych, grup docelowych, kanałów komunikacji, opisu proponowanych działań, dedykowanego zespołu, harmonogramu oraz szacowanego budżetu. Proposal powstaje najczęściej w oparciu o informacje i założenia przekazane przez potencjalnego klienta w briefie. DCD