Patronat medialny

Patronat medialny – współpraca z mediami polegająca na strategicznym partnerstwie między organizatorem jakiegoś przedsięwzięcia komunikacyjnego a wybranymi redakcjami.

Współpraca ta polega na wzajemnej wymianie ustalonych świadczeń. Najczęściej w zamian za pomoc patrona medialnego w nagłośnieniu projektu i publikacji na jego temat artykułu lub przygotowaniu relacji radiowej czy telewizyjnej, organizator przedsięwzięcia umieszcza w określonych miejscach jego logo (np. na zaproszeniach, na plakatach, ulotkach, banerach, billboardach, stronie www) albo przekazuje inne świadczenia (np. produkty do rozdzielenia między widzów/słuchaczy/ czytelników w ramach konkursów).

Formalnie współpraca w ramach patronatu medialnego najczęściej przybiera postać umowy barterowej. Dla organizatora przedsięwzięcia uzyskanie patronatu medialnego jest nie tylko sposobem na nagłośnienie wydarzenia, ale także na jego uwiarygodnienie i podniesienie prestiżu, a dla patrona medialnego – szczególnie w przypadku projektów ważnych społecznie – jest sposobem na pokazanie zaangażowania. DCD