Media Trip / Press Trip / wyjazd prasowy

Media Trip / wyjazd prasowy – zorganizowana forma wyjazdu dziennikarzy określonych specjalizacji lub funkcji, który ma umożliwić zgłębienie danej kwestii, bliższe poznanie pewnej tematyki, poszerzenie wiedzy dziennikarzy na specyficzny temat.

Warunkiem niezbędnym rzetelnego media trip jest niemożność przedstawienia dziennikarzom tematu wyjazdu w miejscu ich pracy. Innym koniecznym elementem dobrego wyjazdu prasowego jest duża dbałość o zapewnienie interesującego materiału merytorycznego, jakiego dziennikarze nie zdobyliby bez udziału w media trip.

Z dziennikarskiego punktu widzenia największą atrakcją wyjazdu prasowego musi być jego zawartość merytoryczna, która posłuży do tworzenia materiałów redakcyjnych, a nie sam wyjazd.

Media trip pozwala skupić uwagę dziennikarzy na tematyce wyjazdu, co sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku edukacyjnych celów wyjazdu, np. zapoznanie z przyjętymi w jakimś państwie rozwiązaniami dotyczącymi niepełnosprawnych, przedstawienie nowego modelu auta niedostępnego jeszcze w Polsce, zaprezentowanie technologii stosowanych do produkcji nowatorskich wyrobów.

Media trip stanowi też znakomitą okazję do tworzenia dobrych relacji z dziennikarzami, gdyż umożliwia bliższe poznanie się wzajemne. Postulat budowania relacji z mediami nie może jednak przesłaniać najważniejszego celu media trip – dostarczenia dziennikarzom informacji niedostępnych lub trudno osiągalnych w miejscu ich codziennej pracy.