Lista Mediów

Lista Mediów – baza zawierająca dane dziennikarzy istotnych z punktu widzenia interesów organizacji kontaktującej się z mediami.

Listy mediów powinny zawierać wszystkie możliwe informacje umożliwiające kontakt z przedstawicielami mediów, np. imię i nazwisko, zakres zainteresowań zawodowych, adres redakcji, e-mail, telefon komórkowy, na biurko i ogólny do redakcji oraz numer faksu.

Bazy mediów powinny być na bieżąco aktualizowane, ponieważ dziennikarze są grupą zawodową, która często rotuje i zmienia pracę. Warto mieć listę mediów w wersji elektronicznej, którą łatwo zarządzać, ale także w wersji papierowej, stanowiącej zabezpieczenie na wypadek utraty danych elektronicznych.

Kontakty w bazie mediów mogą być uszeregowane według częstotliwości ukazywania (dzienniki, tygodniki, miesięczniki), według rodzaju medium (prasa, radio, telewizja, internet) lub według jego charakteru (kobiece, motoryzacyjne, farmaceutyczne, sportowe).

W ALERT MEDIA używa się baz mediów przygotowanych według zasady tzw. „tarczy medialnej”, w której dziennikarze podzieleni są na trzy grupy. Media A to najważniejsze tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe, z którymi kontakt jest z punktu widzenia interesów organizacji najcenniejszy i najbardziej prestiżowy.

Media grupy B to mniejsze tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe – o mniejszym zasięgu i prestiżu. Media grupy C to inne tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe, które dobierane są jako odbiorcy komunikatu według specyfiki tematu, o którym mówi organizacja, np. media motoryzacyjne w przypadku komunikacji spółki doradztwa podatkowego na temat podatku VAT od zakupu samochodów używanych. DCD