Komunikacja reaktywna

Komunikacja reaktywna – działania PR podejmowane w odpowiedzi lub reakcji na zaistniałe zdarzenia, informacje lub zewnętrzne inicjatywy. Komunikacja reaktywna może być przygotowana zawczasu – jeśli spodziewamy się jakichś zdarzeń lub faktów, np. prowadzących do kryzysu.

Może być także tworzona ad hoc, w reakcji na bieżący rozwój sytuacji, pojawiające się kwestie, czy zadawane przez media pytania. Klasycznym narzędziem komunikacji reaktywnej jest dokument (zob.) Q&A, będący zestawieniem odpowiedzi na pytania, które wolelibyśmy, by nie były nam zadane.

Dokument ten formułuje jednak te odpowiedzi na wypadek, gdyby owe niewygodne pytania padły. Kwestie z tych odpowiedzi nie są jednak poruszane proaktywnie, zgodnie z towarzyszącą dokumentom Q&A zasadą „nie odpowiadaj nie zapytany”. Inne narzędzia komunikacji reaktywnej to np. sprostowania, oświadczenia reaktywne, polemiki, Crisis Manuals (Instrukcje Zarządzania Sytuacją Kryzysową), counterlaunches (działania PR w odpowiedzi na launch konkurencji).