KOLs – Key Opinion Leaders / Liderzy opinii

KOLs – Key Opinion Leaders / Liderzy opinii – osoby lub instytucje będące specjalistami w danej dziedzinie i ze względu na posiadaną wiedzę uważane są w niej za autorytety.

KOLs zostają jednak czasami nie tylko osoby wyróżniające się ponadprzeciętną wiedzą w jakiejś dziedzinie, ale także osoby, pełniące istotną rolę w jakiejś grupie społecznej, popularne i rozpoznawalne. Opinie KOLs mają znaczenie dla kształtowania się zdania ogółu opinii publicznej w jakiejś kwestii. KOLs często używani są w komunikacji jako wiarygodne i niezależne narzędzie wspierające przekazywanie informacji do określonych grup docelowych. Z pomocy KOLs korzysta się często podczas zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej. DCD