Inquiry / inquires

Inquiry / inquires – inaczej enquiry/enquires. Zapytanie ze strony mediów dotyczące interesującego je zagadnienia i najczęściej związane z obszarem działania firmy.

Dziennikarz pracując nad artykułem lub programem dla potwierdzenia lub sprawdzenia postawionych przez siebie tez, zwraca się z pytaniem lub listą pytań do różnych osób z prośbą o udzielnie odpowiedzi. W przypadku firm i instytucji zapytania mediów najczęściej trafiają do działu PR lub do Biura Prasowego, które same zajmują się przygotowaniem odpowiedzi na pytania lub w przypadku bardziej złożonych kwestii, kontaktują się z odpowiednim pracownikiem firmy.

Odpowiedzi w zależności od charakteru medium udzielane są w różnym trybie. Komentarze dla mediów elektronicznych (radia i telewizji) mogą być nagrywane w ustalonym czasie lub osoba udzielająca odpowiedzi może być zaproszona od programu „na żywo”. W przypadku zapytań prasowych, osoba pytana ma wyznaczony czas na pisemne udzielenie odpowiedzi lub udziela ich w bezpośredniej lub telefonicznej rozmowie z dziennikarzem.

Osoba udzielająca odpowiedzi dla mediów ma prawo do żądania (zob.) autoryzacji tej części swojej wypowiedzi, która została wykorzystana przez media. Należy jednak pamiętać, że dziennikarz nie ma obowiązku prawnego informowania udzielającego wypowiedzi o prawie żądania autoryzacji. Jeśli rozmówca tego zastrzeżenia nie poczyni, domniemywa się, iż autoryzacji nie żąda. DCD