Go-to Guy (G2G)

Go-to Guy (G2G) – postać medialna, ekspert w specyficznej dziedzinie chętnie proszony przez dziennikarzy o opinię lub wypowiedź i często cytowany. Dziennikarze mają swoich ulubionych ekspertów, do których zwracają się o komentarze.

Ci, których mają na szczytach stron w swych notesach, najczęściej proszeni o wypowiedź i najczęściej w mediach się ukazujący to właśnie Go-to Guys. Lew Starowicz jest na przykład żelaznym G2G w sprawach seksuologii, Prof. Bralczyk w sprawach językoznawstwa, Katarzyna Korpolewska w sprawach psychologii, dr Marek Migalski w sprawach politycznych. To do Go-to Guys dziennikarze zwracają się w pierwszej kolejności, gdy potrzebują komentarza w specjalistycznej tematyce. Aby stać się G2G trzeba spełniać dwie cechy. 1 – Posiadać specyficzną wiedzę na określony temat. 2 – Umieć tę wiedzę przekazać w atrakcyjny medialnie sposób. Ważniejsza przy tym jest ta druga cecha. Go-to Guys w większości przypadków to jednocześnie tzw. (zob.) KOLs – Key Opinion Leaders, czyli Liderzy Opinii.