Fee

Fee – bezpośrednie honorarium za usługi agencji PR lub freelancera; wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Fee stanowi zazwyczaj jedną z dwóch części całkowitej ceny usługi PR – obok tzw. Kosztów Zewnętrznych (zob. OOPs) czyli kosztów – najczęściej refakturowanych na Klienta – jakie agencja lub freelancer ponoszą na zakup produktów lub usług zewnętrznych w związku z wykonaniem zleconej usługi.

Fee dotyczy ściśle pracy samej agencji i jej konsultantów. To właśnie dochody z tytułu fee – bez OOPs – wskazują na efektywność biznesową agencji PR jako przedsiębiorstwa rynkowego. W rankingach najczęściej wielkość agencji ocenia się jednak według całkowitych przychodów uwzględniających zarówno fee, jak i OOPs. To deformuje rzeczywistą skalę porównawczą, jeśli np. agencja pośredniczy w zakupie czasu lub powierzchni reklamowej, co wiąże się z dużymi budżetami OOPs jedynie przepływającymi przez agencję, ale podnoszącymi wielkość jej obrotów. AŁ