Do’s & Dont’s

Do’s & Dont’s – lista zagadnień, tematów, sformułowań, określeń oraz zachowań (np. nie kłam), które powinny lub nie powinny być używane przez przedstawicieli firmy w proaktywnej komunikacji z otoczeniem.

Lista takich zagadnień przygotowywana jest najczęściej w sytuacjach kryzysowych oraz z komunikacji kwestii delikatnych i newralgicznych z punktu widzenia interesów firmy, jak np. wyniki finansowe. Lista Do’s & Dont’s powinna być przygotowana w postaci krótkich, jasno sformułowanych punktów, które jednoznacznie wskazują na to, co może, a co nie powinno być komunikowane. DCD