Credentials

Credentials – Listy uwierzytelniające lub referencje, jakie agencja otrzymała od swoich klientów po zakończeniu pracy, potwierdzające doświadczenie firmy w realizacji projektów w jakimś obszarze.

Credentials przedstawiane są potencjalnym klientom w celu potwierdzenia wiarygodności i kompetencji firmy w danej dziedzinie. Credentials powinny zawierać informację o tym, kiedy i w jakim zakresie agencja pracowała dla klienta oraz jak w ocenie klienta wywiązała się ze swoich obowiązków. Jako credentials agencji uznaje się także udokumentowane w formie case study doświadczenie z realizacji projektu, umieszczane w prezentacjach agencji, na stronach www lub w publikacjach branżowych. DCD