Coverage

Coverage – efekty medialne, czyli relacje w mediach dotyczące realizowanego projektu. Coverage jest elementem ewaluacji projektu PR, czyli jego skuteczności.

Przy ocenie coverage’u istotna jest nie tylko ilość publikacji, ale także ich jakość, czyli kontekst (pozytywna, negatywna, neutralna), miejsce i wielkość publikacji. Jednym ze sposobów mierzenia jakości coverage’u są impresje, które oznaczają liczbę osób, które miały kontakt z danym artykułem lub programem w radiu lub telewizji. Innym, budzącym kontrowersje, jest sprawdzanie ekwiwalentu reklamowego, czyli sprawdzanie wartości reklamowej wielkości artykułu prasowego lub czasu trwania programu radiowego lub telewizyjnego, jaki został przygotowany w mediach na temat naszego projektu. Pomocne w sprawdzaniu osiągniętego coverage’u są firmy zajmujące się monitorowaniem mediów pod kątem zleconego słowa lub słów kluczowych. DCD