Boilerplate

Boilerplatew – Polsce używane również terminy: background, stopka prasowa. Jest to końcowy akapit informacji prasowej lub komunikatu prasowego prezentujący organizację będącą nadawcą tego materiału.

Akapit ów przedstawia najważniejsze informacje dotyczące tej firmy / organizacji / instytucji – np. jaka jest jej pełna nazwa, czym się zajmuje, jaka jest jej pozycja rynkowa, jakie ma zadania, osiągnięcia. Pozwala to dziennikarzom, redaktorom i innym czytelnikom materiału prasowego – nie zawsze zorientowanych, czym jest dana organizacja – dowiedzieć się kto przedstawił informacje w akapitach powyżej. Stopka prasowa nie powinna przekraczać 8-10 zdań.

To najczęściej stała część informacji prasowych, w których wcześniejsze akapity przedstawiają i opisują „news”. Jest ona podobna lub identyczna w wielu informacjach prasowych poświęconych różnym „newsom”. Termin pochodzi z USA, gdzie określenie boilerplate oznacza określony tekst, który bez znaczących zmian używany jest w różnych lub nowych kontekstach. Oprócz PR, termin ten używany jest np. wśród programistów komputerowych, którzy stosują pojęcie boilerplate code wobec sekcji kodu programu powtarzających się w aplikacji. W dokumentach prawnych zaś termin boilerplate oznacza standardowy przepis, powtarzający się w różnych umowach.