Biała Księga / White Paper – Raport sporządzony przez organizację (firmę, instytucję, stowarzyszenie) lub na jej zlecenie, kompleksowo przedstawiający określony problem lub temat, czasem (np. w branży IT) konkretną technologię a nawet specyficzny produkt.

Białe księgi najczęściej sporządzane są w istotnych kwestiach społecznych, np. problemów związanych z określonym typem chorób, stanu i możliwości rozwoju określonych dziedzin gospodarki, kontrowersyjnych kwestii politycznych. Dokumenty te często wskazywać mogą metody lub drogi rozwiązania opisywanych problemów. Często białe księgi są wynikiem i podsumowaniem pracy jakiegoś komitetu, grupy roboczej, czy ekipy badawczej. Przedstawiają rezultaty, wnioski i rekomendacje wynikające z tych prac, uprzednio opisując najważniejsze dane i informacje, które doprowadziły do tych wyników. Białe księgi służą do edukowania ich odbiorców, by ułatwić im zrozumienie często skomplikowanych kwestii i podejmowanie decyzji związanych z omawianym tematem. Ze względu na tę funkcję, białe księgi nie powinny być zbyt szczegółowe i obszerne, by były zrozumiałe dla czytelników i możliwe do przeczytania.