B-roll

B-roll – materiał filmowy lub dźwiękowy dotyczący programu lub wydarzenia PR przekazywany mediom wraz z materiałami prasowymi.

B-roll – w odróżnienieu od (zob.) VNR lub (zob.) EPK – najczęściej zawiera nieedytowane i niemontowane nagrania, które służyć mają dziennikarzom radiowym lub telewizyjnym jako cenny surowiec do autonomicznego stworzenia materiału informacyjnego, stosownie do potrzeb danego medium i koncepcji dziennikarza. W przypadku materiałów filmowych b-rolls najczęściej wykorzystywane są przez dziennikarzy do tzw. przebitek (obraz towarzyszący informacji czytanej przez dziennikarza telewizyjnego w materiale informacyjnym). W przypadku rozgłośni to najczęściej wypowiedzi osób ze strony autorów/zleceniodawców programu lub wydarzenia PR do wykorzystania przez dziennikarza w jego relacji radiowej.