Audyt komunikacyjny / Audyt percepcji

Audyt komunikacyjny / Audyt percepcji – badanie mające na celu analizę sposobów oraz efektywności działań komunikacyjnych danej organizacji. Najczęściej jest to badanie jakościowe, choć często z elementami ilościowymi.

Obejmuje m.in. kanały komunikacji, wiedzę wybranych grup na temat badanej organizacji i jej działań wizerunkowych, relacje wobec konkurencji. Określa mocne i słabe strony komunikacji danej organizacji. Wyniki audytu komunikacyjnego często służą do pozycjonowania jego przedmiotu, stworzenia dlań programu i mechanizmów efektywnej komunikacji. Jeżeli taki program dopiero jest budowany, Audyt Percepcji stanowi część tzw. (zob.) Start-up. Audyt Percepcji wykorzystywany też jest do weryfikacji istniejącego systemu komunikacyjnego i prowadzonych działań PR, co w konsekwencji prowadzi do reformy tego systemu i zmian usprawniających sposób komunikowania się organizacji. W audycie komunikacyjnym badana może być zarówno komunikacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna danej organizacji. Optymalnie, gdy w ramach audytu zanalizowane są oba nurty komunikacji, gdyż pozwala to sprawdzić, czy realizowana jest zasada spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Audyt komunikacyjny realizowany systematycznie i cyklicznie – np. co rok lub co trzy lata – pozwala też ocenić efektywność działań PR i dynamikę zmian wizerunkowych w skali długoterminowej.