Jak wiadomo Noe zaczął budować arkę ZANIM zaczęło padać. To dlatego udało się mu przetrwać potop. Był przygotowany na nadciągającą katastrofę. A każda firma, instytucja lub osoba wcześniej czy później przechodzi kryzys wizerunkowy, jeśli tylko są jakieś grupy, które interesują się jej działalnością.

Przyczyn tych kryzysów są miliony. Jednak do większości z nich można się przygotować. Procedury opracowane bowiem na najważniejsze typy kryzysów łatwo adaptuje się do tych mniej przewidywanych.

Dlatego każda firma powinna posiadać gotowy i szczelny system zarządzania sytuacją kryzysową (faza operacyjna) oraz zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej (faza informacyjna), który uniemożliwi pogłębianie się ewentualnego kryzysu poprzez niekorzystne relacje medialne i − co za takimi relacjami idzie – niebezpieczeństwo drastycznego pogarszania się wizerunku firmy wśród klientów, partnerów, pracowników i innych ważnych dla firmy grup.

ALERT MEDIA to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce agencji w opracowywaniu zaawansowanych planów komunikacji antykryzysowej tzw. Crisis Manuals lub – po polsku – Instrukcji Zarządzania Sytuacją Kryzysową. Nasza metodologia w tym zakresie zapewnia zarówno szczegółowość takich planów, jak i ich wykonalność – pragmatyczną klarowność, niezbędną w sytuacji, gdy kryzys wywołać może panikę i paraliż w firmie lub instytucji.