Od 2005 roku ALERT MEDIA posiada w swej ofercie unikalny serwis dla polskich oddziałów międzynarodowych korporacji posiadających ponadnarodowe plany komunikacji kryzysowej (tzw. Corporate Crisis Manuals).

Z naszych doświadczeń wynika, że opracowania te zazwyczaj dosyć precyzyjnie opisują wewnętrzne procedury komunikowania się wewnątrz międzynarodowej struktury danej korporacji. Często jednak są niejasne lub nieadekwatne do konkretnych realiów polskich, w jakich przyszło działać polskiemu oddziałowi tej korporacji.

Posiadamy unikalną metodologię tworzenia planów egzekucyjnych komunikacji kryzysowej integrujących ze sobą antykryzysowy system ponadnarodowy danej korporacji z potrzebami i realiami jednostki polskiej. Z naszego doświadczenia wynika, że dopiero takie rozwiązanie maksymalizuje szansę na właściwe reakcje, gdy pojawi się kryzys i minimalizuje możliwości wylania się kryzysu poza granice Polski, a co za tym idzie – negatywny wpływ na całą korporację w skali międzynarodowej.