Właściwy dobór ludzi, którzy reprezentują firmę na zewnątrz i ich umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla kształtowania pozytywnego wizerunku marki korporacyjnych. Dziś kadra zarządzająca przedsiębiorstwem nie tylko powinna, ale absolutnie musi w relacjach z mediami i innymi grupami otoczenia skutecznie prezentować siebie i określone kluczowe przesłania firmy.

W celu właściwego przygotowania do tego celu przedstawicieli firm w ALERT MEDIA opracowaliśmy 6 stopniowy program Go-to-guys, który prowadzi do stworzenia z wybranych pracowników firmy ekspertów medialnych. Etapy tego programu to:

  • Identyfikacja osób dedykowanych do roli eksperta medialnego (zwanych odtąd G2G);
  • Szkolenie efektywnego komunikowania się G2G z mediami i poprzez media;
  • Pozycjonowanie medialne danej osoby;
  • Pitching – wprowadzanie wybranych G2G’s do mediów;
  • Content management – pomoc przy tworzeniu i formatowaniu treści przekazywanych przez G2G mediom i poprzez media;
  • Feedback i follow up – medialny coaching G2G.