Im firma aktywniejsza komunikacyjnie, tym bardziej narażona na pojawienie się niekorzystnych przekazów jej dotyczących.

Wsparcie agencji PR w sytuacjach problemowych lub kryzysowych to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi w stosunkach między Klientami, a agencjami PR. Wiedza i doświadczenie ALERT MEDIA w tym zakresie należy do najbardziej zaawansowanych w Polsce. Nasza oferta w tej dziedzinie skupia się w dwóch obszarach: