Alert Media Communications oferuje wsparcie w zakresie działań spółki, pozwalających na komunikacje a uczestnikami rynku kapitałowego.

Celem tych działań jest:

  • budowanie wizerunku klienta wśród uczestników rynku kapitałowego;
  • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami rynku kapitałowego, co zapewnia możliwość szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej mogącej mieć wpływ na ich zachowanie.

W zakresie relacji inwestorskich oferujemy następujące usługi:

  • audyt percepcji, czyli analiza postrzegania firmy przez uczestników rynku kapitałowego w ramach relacji inwestorskich, a także analiza dotychczas prowadzonych działań;
  • warsztaty komunikacyjne mające na celu opracowanie strategii i kluczowych przesłań;
  • przygotowanie komunikatów prasowych oraz raportów rocznych;
  • tworzenie działu dla inwestorów na stronie internetowej firmy.