Celem tej części szkolenia jest wzmocnienie wiarygodności i pozytywnego odbioru poprzez doskonalenie wymowy, prace nad głosem, korygowanie sposobu artykulacji i emisji głosu.

Wszyscy uczestnicy otrzymują diagnozę swych warunków głosowych i językowych na podstawie wcześniejszych nagrań, które – odtworzone z taśmy wideo – są zanalizowane przez eksperta. Otrzymują ponadto informacje pokazujące kierunki dalszej pracy, rekomendacje i wskazania do ćwiczeń we własnym zakresie.

Moduł ten prowadzony jest przed trenera medialnego, wybitnego logopedę i doświadczonego pracownika Polskiego Radia w jednej osobie.