W bloku tym uczestnicy zajęć są zaznajamiani z rolą, jaką w komunikacji międzyludzkiej odgrywają znaki tzw. języka ciała.

Elementy tego modułu to:

  • Zasady body language (mimika, gesty, postawa)
  • Kontakt (wzrokowy, cielesny – znaczenie i uwarunkowania)
  • Autoprezentacja (strategie, narzędzia, własny styl)
  • Spójność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi,

Uczestnicy warsztatów przechodzą ćwiczenia indywidualne a także w grupie (interakcje). Ćwiczenia i psychodramy są nagrywane na taśmie wideo a następnie odtwarzane i analizowane przez prowadzącego.