Blok „Debata” pozwala uczestnikom przygotować się do szczególnie wymagającej formy wystąpień medialnych, jakim jest udział przed kamerami (i nie tylko) w rozmowie, w której uczestniczą także adwersarze Klienta.

W bloku tym omówione są i przećwiczone następujące elementy:

  • przygotowanie do debaty
  • techniki dbania o przedstawienie własnego stanowiska i włączania się do dyskusji
  • techniki reagowania na różne, w tym agresywne, zachowania adwersarzy
  • współpraca z moderatorem

W symulacji debaty na temat związany z działalnością Klienta w Polsce każdy uczestnik występuje w roli zgodnej z przekazanym mu opisem. Symulowane funkcje przydzielone uczestnikom debaty sprawiają m.in., że niektórzy z nich muszą postawić się w roli adwersarza firmy co pozwala lepiej zrozumieć naturę dyskusji na tematy kontrowersyjne związane z Klientem. Nagrana na wideo debata jest następnie odtwarzana i analizowana pod kątem efektywności przekazywanych treści i przesłań.