Blok „Gość Programu” – wyjątkowo – prowadzony jest przez dziennikarza „z górnej półki”. Zwykle to ostatni moduł dziennego szkolenia.

Po poprzednich częściach treningu blok ten stanowi swego rodzaju „egzamin” z nabytych umiejętności w zetknięciu z czynnym zawodowo dziennikarzem.

Prowadzący przedstawia szereg porad dotyczących występowania w mediach oraz kontaktu z dziennikarzami a następnie przeprowadza ćwiczenie -symulację nagrania krótkiego programu radiowego lub telewizyjnego. Temat rozmowy dotyczy kwestii związanych z działalnością Klienta.

Rozmowa jest nagrywana na taśmie wideo a następnie analizowana przez prowadzącego.